Ana Sayfa » Profil @ Fidelis

Misyon @ Fidelis

Kartlı ödeme sistemleri konusunda global finansal hizmetler ortağınız, yerel uzmanınız ve danışmanınız olmak.
Global ödeme sistemleri konusundaki bilgi ve uzmanlığımız ile akılcı, yenilikçi finansal çözümler ve yeni değerler yaratarak sürdürülebilir büyümeye katkısı olan, en güvenilir ve saygı duyulan danışmanlık ve destek hizmetleri kuruluşu olmak.

Vizyon @ Fidelis

Global kartlı ödeme sistemleri sektöründe hizmet veren, örnek alınan, tercih edilen ve gösterilen güçlü bir marka adına sahip, lider danışmanlık ve destek hizmetleri kuruluşu olmak.

Değerler @ Fidelis

 • Müşteri odaklı çalışırız ve koşulsuz müşteri memnuniyetinden ödün vermeyiz,
 • Faaliyet alanlarımızda ilk, önder ve tercih edilen olmak için hizmet veririz,
 • Daima hızlı, kaliteli, ve güvenli hizmet sunmaya özen gösteririz,
 • Yenilikçi, dinamik ve esnek kurumsal şirket yapısı ile rekabet gücünü sürekli arttırmayı amaçlarız,
 • Kazanırken kazandırır, istikrarlı ve karlı büyüme elde etmek için kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanırız,
 • Sosyal sorumluluklarımızdan ve etik iş ilkelerimizden ödün vermeyiz, çevreci ve katılımcıyız.

 F  Farklı
 İ  İlerici
 D  Dinamik
 E  Esnek
 L  Lider
 İ  İlkeli
 S  Sadık

Fark @ Fidelis

 • Doğru teşhis, hızlı, kaliteli ve güvenli hizmet,
 • Mükemmel ve garantili sonuç,
 • Toplam 15 yıl global ödeme sistemleri deneyimi,
 • Yenilikçi, yaratıcı ve pratik çözüm önerileri,
 • Hizmet için tek fiyat ve rekabetçi fiyat,
 • Koşulsuz müşteri memnuniyeti.

Bölümler @ Fidelis

Danışmanlık Hizmetleri Servisi
Eğitim Hizmetleri Servisi
Denetim Hizmetleri Servisi
Risk Yönetim Hizmetleri Servisi
Müşteri Hizmetleri Servisi
İnsan Kaynakları ve Finans Servisi


Çevre Politikası @ Fidelis

Sürdürülebilir ve gelişime açık bir büyüme için, ulusal ve uluslararası her türlü faaliyetlerimiz esnasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi minimum seviyeye indirebilmek için gereken önlemleri almak işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğal kaynakların verimsiz ve aşırı kullanılmasına şirket olarak karşıyız ve iş dünyasındaki maliyetler ile çevreye olan maliyetler arasında bir denge kurulması gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymayı, faaliyetlerimiz esnasında çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği önlemeyi, faaliyetlerimiz esnasında çevre dostu malların kullanımına özen göstermeyi, elektrik, yakıt, su gibi değerli kaynaklarımızın kullanımını düzenleyici tedbirler almayı, çevre koruması ile ilgili konularda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve daha temiz, güzel bir çevre için bireysel sorumluluk kazandırmayı, bu amaç için kurulan kurum ve kuruluşları madden ve manen desteklemeyi bir eko-şirket olarak taahhüt ediyoruz.

Müşteri Memnuniyeti @ Fidelis

Kalite müşteri tarafından tanımlanır ve müşteri tarafından söylendiği ya da iddia edildiği hali ile talep edilir. Müşteri taleplerinin ve pazarın araştırılması ile başlayan planlama, tasarım, üretim ve hizmet sonrası servise kadar uzanan tüm süreç ve alt süreçleri disipline eden bir yönetim ve koordinasyon sistemi uygulayarak koşulsuz müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak Fidelis'in vazgeçilmez değerlerinden birisidir.

Uzmanlığımız, kurumsal dinamizmimiz, örgütsel verimliliğimiz ve uluslararası deneyim ve birikimimiz ile müşterilerimize kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırabilmek için daha fazla efor ve kaynak sarfediyoruz. Müşterilerimizi dinliyor, araştırıyor, öğreniyor ve öğrendikçe büyüyoruz. Hizmetlerimiz ve ürünlerimizden memnun olan müşterilerimiz ile büyüyoruz.

En cazip reklamın ve en büyük gücün iletişim olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimizi dinlemenin, güzel konuşmak kadar güçlü bir iletişim ve etkileme aracı olduğunu biliyoruz. Müşterilerimiz ile kurduğumuz diyaloğa önem verir, iletişim kanallarımızı sürekli açık tutarız. Müşterilerimiz ile var olduğumuzu biliyor, müşterilerimiz ile müşterilerimiz için çalışıyoruz. Koşulsuz müşteri memnuniyeti için asla dürüstlük, sorumluluk, adalet, yaratıcılık, güven, şeffaflık ilkelerimizden ödün vermeyiz. Müşteri itirazlarını teşvik etmeyi tercih ediyoruz.

Kurumsal gayemiz müşteriye memnuniyet satmaktır.Copyright - 2007 Fidelis Danışmanlık ve Destek Hizmetleri - All Rights Reserved   |   Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi @ Fidelis